ترانه ای برای ققنوس

ققنوس در آتش میسوزد و دیگر بار از خاکستر خود زاده میشود!

ترانه ای برای ققنوس

ققنوس در آتش میسوزد و دیگر بار از خاکستر خود زاده میشود!

ترانه ای برای ققنوس

این قلب شکسته سور دلکش دارد
عمریست که خاطری مشوش دارد
من وارث درد دیگران آری
"ققنوس"همیشه سر بر آتش دارد....

به نام معبود بی کران هستی

من ترانه ای ۱۷ ساله،یک دختر عاشق پیشه...

رشته ام تجربیِ و عاشق سفر و کتاب و موسیقی ام.

حدود چهار سال وبلاگ داشتم اما تصمیم گرفتم همه حذف کنم و بعد حسابی پشیمون شدم و برگشتم تا بمونم. و برای این تصمیم به خودم تبریک میگم:)